$left
$middle

När du har ditt barn i förskola, familjedaghem eller fritidshem (pedagogisk omsorg) betalar du en månadsavgift för platsen. Du ska göra en inkomstanmälan för att få rätt månadsavgift. Om du vill kan du också räkna ut hur mycket du ska betala i månadsavgift.

sv