$left
$middle

Allmänna regler för avgifter

Information om Malmö stads regler kring avgifter – vilka inkomster månadsavgiften baseras på, maxtaxa, regler kring uppsägning samt syskonrabatt.

Har du frågor om regler för avgifter kan du ringa, mejla eller besöka Malmö stad.

  • Avgiften gäller från första inskolningsdagen.
  • Räkningsmottagare och betalningsansvarig för månadsavgiften ska vara den vårdnadshavare som barnet är folkbokfört hos.
  • Vi erbjuder inte delad faktura om vårdnadshavarna är folkbokförda på olika adresser.

Månadsavgiften baseras på

  • hela hushållets genomsnittliga månadsinkomst före skatt
  • hur många barn i hushållet som har plats i förskola, fritidshem eller familjedaghem.

För att månadsavgiften ska bli rätt är det viktigt att du anmäler din genomsnittliga månadsinkomst före skatt.

Om du vill kan du också använda vår tjänst för att själv räkna ut din månadsavgift.

Så beräknas avgiften

Månadsavgiften beräknas genom att lägga ihop alla skattepliktiga inkomster i ditt hushåll under året och sedan dela summan med tolv.

Med hushåll avses både ensamstående och makar. Med makar jämställs sammanboende som är folkbokförda på samma adress, även om den ena personen inte är vårdnadshavare.

Gifta som bor på olika adresser får en avgift baserad på bådas inkomst. Vid skilsmässa baseras avgiften på bådas inkomst tills dess att skilsmässan gått igenom.

Avgift under ledighet och uppsägningstid

Du betalar avgift även när ditt barn är ledigt, till exempel under sommaren. Säger du upp platsen betalar du avgift under uppsägningstiden.

Maxtaxa

Det finns ett högsta belopp för hur stor avgift du betalar, maxtaxa. Du betalar maxtaxa om hushållets sammanlagda medelinkomst är 54 830 kronor per månad eller mer före skatt år 2023.

Om du inte gör en inkomstanmälan betalar du maxtaxa för plats i förskola eller på fritidshem – även om ditt hushålls sammanlagda medelinkomst är lägre än 54 830 kronor per månad.

Syskonrabatt

Du betalar avgift för max tre barn och får syskonrabatt för andra och tredje barnet. Observera att barnen måste vara folkbokförda på samma adress och ha plats inom en verksamhet samtidigt för att syskonrabatten ska gälla. Yngsta barnet räknas alltid som första barn oavsett verksamhetsform, står alltid som första barn på räkningen och betalar ordinarie avgift.

För fjärde barnet betalar du ingen avgift.

Allmän förskola är avgiftsfri

Från den 1 augusti det år barnet fyller 3 år får hen gå i förskola gratis 15 timmar i veckan under augusti–maj.

Högre månadsavgift under juni–juli

Har ditt barn förskoleplats och är 3–6 år betalar du en högre avgift under juni och juli månad. Anledningen till detta är att du har en rabatterad taxa under augusti–maj på grund av rätten till allmän förskola. Rabatten gäller inte under sommaren, då du betalar efter ordinarie förskoletaxa.

Kontakta oss

sv