Avgift för plats på förskola, fritidshem eller familjedaghem

När du har ditt barn i förskola, fritidshem eller familjedaghem (hos dagbarnvårdare) måste du betala en månadsavgift för platsen. Månadsavgiften baseras på den totala skattepliktiga inkomsten som ditt hushåll har per månad samt på hur många barn i hushållet som har plats i förskola, fritidshem eller familjedaghem.

Har du fakturafrågor? Kontakta debiteringen.
Telefon: 040-34 51 35
Telefontider: Måndag–torsdag klockan 09.00–12.00.
E-post: debiteringen@malmo.se

Inkomstanmälan

I samband med att ditt barn börjar i förskola, på fritidshem eller familjehem ska du göra en inkomstanmälan till kommunen. Det är viktigt att du gör inkomstanmälan för att du ska betala in en korrekt månadsavgift i förhållande till inkomsten.

Om du inte gör en inkomstanmälan får du automatisk betala full avgift för ditt barn enligt maxtaxan.

Om hushållets inkomst förändras

Om ditt hushålls verkliga inkomst blir högre än du angett i din anmälan får du betala mellanskillnaden på månadsavgiften i efterhand. Därför är det viktigt att du gör en ny inkomstanmälan så fort inkomsten förändras.

Anmäld inkomst efterkontrolleras mot Skatteverket.

Ändrad familjesituation

Om ditt hushåll får en ändrad familjesituation måste du anmäla det till placeringsenheten, debiteringen eller skolan. Om du har ditt barn på fritidshem så kan du anmäla den förändrade familjesituationen direkt till skolan.

Du kan också kontakta debiteringen om personen som står som räkningsmottagare för avgifter kopplat till förskola och pedagogisk omsorg ska ändras.

Maxtaxa för förskola och fritidshem

Malmö stad använder sig av maxtaxa, vilket betyder att det finns en maxgräns för hur mycket du betalar i avgift. Ny högsta avgiftsgrundande inkomst och nya avgiftsbelopp fastställs årligen av Skolverket för Malmö stad och andra kommuner som har maxtaxa.

Du betalar maxtaxa om hushållet tjänar totalt 50 340 kronor eller mer i månaden före skatt.

Du betalar för max tre barn och får syskonrabatt för andra och tredje barnet. Observera att barnen måste vara folkbokförda på samma adress för att syskonrabatten ska gälla. Yngsta barnet räknas alltid som första barn oavsett verksamhetsform. För fjärde barnet betalar du ingen avgift.

Syskonrabatt

Syskonrabatt får du när du har två eller tre barn, som är folkbokförda på samma adress, inom verksamheten samtidigt. Det yngsta barnet står alltid som första barn på räkningen och betalar ordinarie avgift. På barn två och tre får man rabatt. För fjärde barnet betalar du ingen avgift.

Månadsavgift för förskola, fritidshem eller familjedaghem

Räkningsmottagare och betalningsansvarig för månadsavgiften ska alltid vara den vårdnadshavare hos vilken barnet är folkbokfört. Du betalar avgift så länge barnet är inskrivet på förskolan eller fritidshemmet.

Du kan snabbt och enkelt få en uppfattning om vad din månadsavgift kommer att hamna på genom att använda Malmö stads räkneverktyg.