$left
$middle

ثبت نام مدرسه ابتدائی برای تازه واردها (Persian)

کودکان و نوجوانان تازه وارد به مالمو که بین 6 تا 16 سال سن دارند باید در مدرسۀ ابتدایی یا متوسطه ثبت نام شوند. این قاعده در بردارنده دانش آموزانی که پیش از این در سوئد زندگی کرده ولی طی مدتی موقت خارج از سوئد اقامت داشته و در شش ماه اخیر به مدرسه در سوئد نرفته اند نیز میباشد.

مدارس در سو‌ئد برای تمامی دانش آموزان که دارای کارت شناسایی و ‌اقامت سوئد می باشند اجباری است.

برای ثبت نام در مدارس ابتدایی و متوسطه مالمو ابتدا میبایستی درخواستنامهٔ خود را جهت جلسۀ ثبت نام حضوری به Skolstart Malmö به آدرس ذیل ارسال نمایید.

دانش آموزانی که در طی شش ماه اخیر در مدارس سوئد مشغول به تحصیل بوده اند نیازی به ثبت نام حضوری در Skolstart Malmö را ندارند و شما می توانید درخواستنامهٔ خود را مستقیما به Skolplats به آدرس ذیل ارسال نمایید.

Skolstart Malmö پس از دریافت درخواست با شما تماس گرفته و وقت ملاقات حضوری جهت ثبت نام فرزند یا فرزندانتان در Pilgatan 7 تعیین می‌گردد.

هنگام ملاقات باید دانش آموز و کلیۀ سرپرست‌ها (والدین) حضور داشته باشند و بتوانند هویت فرزند یا فرزندان خود را تایید نمایند. این قاعده در بردارنده کودکان و نوجوانانی که پیش از این در سوئد زندگی کرده و طی مدتی خارج از سوئد اقامت داشته و شش ماه اخیر را در مدارس سوئد نبوده‌اند نیز می باشد.

در صورت داشتن سوال و پرسش می توانید با ما با تلفن 040341000 یا با پست الکترونیک malmostad@malmo.se تماس بگیرید.

۱-اولین دیدار در واحد پذیرش Skolstart Malmö

در اولین دیدار حضوری شما در Pilgatan 7 فرزندتان ثبت نام شده و شما میتوانید انتخاب مدرسه نمایید.

۲- کنترل سلامت و ارزیابی تجارب و پیش زمینه تحصیلی دانش آموز

بعد از ثبت نام ملاقاتی جهت کنترل سلامت فرزندتان با پرستار و ارزیابی تجارب و پیش زمینه تحصیلی او ترتیب داده خواهد شد.

Skolstart Malmö کار هماهنگی و آمادگی دانش آموزان تازه وارد را برای ادامه تحصیل در یکی از مدارس مالمو انجام می‌دهد. ارزیابی تجارب و پیش زمینه تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی و متوسطه اجباری و توسط اداره آموزش و پرورش سوئدSkolverket تنظیم و تایید شده است.

این ارزیابی که به طریق گفتگو انجام میشود یک آزمون نیست و فرزند شما نیازی به آمادگی قبلی ندارد و به زبان مادری) یا قویترین زبان( فرزند شما همراه مترجم صورت میگیرد.

ارزیابی اول

این گفتگو در مورد پیش زمینه تحصیلی و تجربیات دانش آموز و همچنین زبان یا زبانهایی که او با آنها آشنایی و استفاده میکند می باشد. در این گفتگو که توسط یک آموزگار انجام میشود شما نیز فرزندتان را همراهی میکنید.

ارزیابی دوم

این ارزیابی شامل دو گفتگوست, درک مطلب دانش آموز به زبان مادری )یا قویترین زبان( خود و توانایی هایی او در استفاده از تفکر ریاضی. این گفتگوها توسط آموزگار و همراه مترجم انجام می شود.

۳- تصمیم‌ نهایی جهت شروع مدرسه

بعد از تصمیم‌‌ نهایی شما نامه یا نامه‌ای الکترونیک دریافت خواهید کرد که در آن مدرسۀ فرزندتان مشخص شده است. سپس نامه ای از طرف مدرسه مربوطه جهت خوش‌آمدگویی برای شما ارسال می شود. برای دانش آموزان کلاس‌های ۱-۹ نتیجۀ ارزبابی گفتگو ها به مدرسۀ مربوطه فرستاده می‌شود. در این مرحله تصمیم نهایی جهت انتخاب مقطع تحصیلی و کلاس دانش آموزان به عهدهٔ مدیر مدرسه می باشد.

طریق ارتباط با ما

پست الکترونیک: malmostad@malmo.se

تلفن: 040341000

fa