$left
$middle

Formulär

För att utfärda ett så kallat saneringsintyg, eller fartygscertifikat, Ship Sanitation Control Exemption Certificate, behöver fartyget lämna uppgifter till miljöförvaltningen innan det kommer till Malmö hamn. Detta görs enklast via nedanstående frågeformulär som fartygets kapten skickar in innan fartyget anländer till Malmö hamn.

Miljöförvaltningen behöver uppgifter för att kunna utfärda certifikat och förbereda fartygsinspektion. In English

I formuläret ska också anges vilken tidpunkt som miljöförvaltningen kan göra inspektion på fartyget. Detta måste meddelas senast tre dagar innan miljöförvaltningen ska komma (annars utgår dubbel avgift på taxan/avgiften Malmö stads taxa enligt lag om skydd mot internationella hot mot människors hälsa).

Miljönämnden ansvarar för behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2016/679). Läs mer om hur Malmö stad hanterar personuppgifter på malmo.se/personuppgifter.

Fråga 1

Fråga 2

Fråga 3

Fråga 4

Fråga 5
Är fartyget ett passagerarfartyg? * (obligatorisk)
Fråga 5


Fråga 6

Fråga 7
Finns det kännedom om sjukdom eller annan smitta ombord? (Vid behov kan miljöförvaltningen begära Maritime Declaration of Health). * (obligatorisk)
Fråga 7


Fråga 8

Fråga 9
Finns symptom på smitta från Coronavirus? * (obligatorisk)
Fråga 9


Fråga 10

Fråga 11

Fråga 12

Fråga 13

Fråga 14

Fråga 15

Fråga 16

Kontakta oss

 • Avdelningen för miljö- och hälsoskydd

  • E-post:  miljo@malmo.se
  • Telefon:  040-34 35 15
  • Telefontider: 
   Vardagar klockan 08.30-12.00 och 13.00-15.30
  • Postadress: 
   Avdelningen för miljö- och hälsoskydd, Miljöförvaltningen
   205 80
     Malmö
  • Besöksadress:  Bergsgatan 17
  • Besökstider: 
   Vardagar klockan 09.00–12.00 och 13.00–15.30
sv