$left
$middle

Fordonsverkstad

Du som ska starta eller driver en bilverkstad, däckverkstad, lastbilsverkstad eller liknande har ett ansvar att se till att gällande lagar och regler följs, även om verksamheten inte är anmälningspliktig.

Tillsyn

Miljöförvaltningen bedriver tillsyn av fordonsverkstäder för att skydda miljön och människors hälsa.

Om verksamheten inte följer lagstiftningens krav kan miljöförvaltningen besluta om åtgärdsföreläggande eller förbud mot fortsatt drift av verksamheten.

Krav på fordonsverkstäder

Här har vi sammanställt de lagar och regler som finns inom området, och en mer ingående beskrivning kring vilka krav miljöförvaltningen kommer att ställa på din verksamhet. Vi har gjort en uppdelning efter olika ämnesområden för att du enkelt ska hitta svar på de frågor du har.

I de fall miljöförvaltningen anser att lagstiftningen lämnar utrymme för tolkning av hur kraven uppfylls, anger vi under rubriken ”Miljöförvaltningens råd” hur du kan göra för att undvika att miljöförvaltningen bedömer att din verksamhet måste ändras. Det vi beskriver här ska därför ses som en hjälp för att du ska kunna bedriva din verksamhet på ett miljöriktigt sätt som följer lagstiftningens krav.

Kontakta oss

 • Avdelningen för miljö- och hälsoskydd

  • E-post:  miljo@malmo.se
  • Telefon:  040-34 35 15
  • Telefontider: 
   Vardagar klockan 08.30-12.00 och 13.00-15.30
  • Postadress: 
   Avdelningen för miljö- och hälsoskydd, Miljöförvaltningen
   205 80
     Malmö
  • Besöksadress:  Bergsgatan 17
  • Besökstider: 
   Vardagar klockan 09.00–12.00 och 13.00–15.30
sv