$left
$middle

Tips till dig som ska tatuera dig

Tatuering innebär en beständig, ofta permanent målning av huden genom att huden penetreras av nålar doppade i färg. Oavsett om det gäller en klassisk tatuering eller en permanent makeup, innebär det alltid en risk, eftersom hud eller slemhinnor - som vanligtvis är kroppens naturliga skydd eller barriär - penetreras. Här är lite av det som du kan tänka på om du ska göra en tatuering eller permanent makeup.

Tatuerare måste anmäla sin verksamhet

Alla som utför tatueringar eller permanent make up ska ha anmält sin verksamhet till kommunen. Detta för att det finns regler kring miljö- och hälsoskydd eftersom det innebär en smittorisk.

Miljöförvaltningen i Malmö stad gör regelbundet inspektioner hos alla anmälda tatueringsverksamheter i Malmö. Då kontrollerar vi verksamhetens rutiner för smittskydd, städning och rengöring. På så sätt kan vi se till att minska att hälsorisker uppstår för dig som kund.

Det går också att anmäla till miljöförvaltningen om man ser att till exempel det finns brister i rutinerna i en tatueringsverksamhet.

Tatuerare som inte anmäler sin verksamhet
Det finns ett ökat intresse att tatuera sig samtidigt som utbudet av salonger i Malmö är stort. Verksamheter som inte anmält att de arbetar med tatuering, hemmatatuerare och tatueringar som görs av vänner eller bekanta har ofta ingen kunskap om lagstiftningen och de krav som ställs. Här är lista på de som är anmälda hos miljöförvaltningen.

Här kan du som är tatuerare anmäla din verksamhet.

Exempel på risker med tatuering

Att göra sitt ingrepp hos en verksamhet som inte anmält sig till kommunen, kan innebära en risk, inte bara för att du kan få en dåligt gjord tatuering, utan också för att det kan finnas en risk för din hälsa och att du inte får ersättning vid skada eller dåligt gjord tatuering.

Några exempel på hälsorelaterade risker är: blodsmitta (Hepatit B, Hepatit C eller HIV), kontaktsmitta (sårinfektioner, svampsjukdomar eller vårtvirus) och allergiska reaktioner eller överkänslighet.

Tatueringsfärger ska vara godkända

Många seriösa återförsäljare av lagliga tatueringsfärger kontrollerar sina kunder. Går du till en hemmatatuerare till exempel, finns det en risk att du blir tatuerad med skadlig och olaglig färg av låg kvalitet. Många tatueringsfärger har innehåll som inte uppfyller dagens lagstiftning, Sådana färger kan till exempel innehålla ämnen som är cancerframkallande, reproduktionsstörande och allergiframkallande.

Ärrbildningar

Uppkomst av sår till följd av dåligt rengjorda instrument som leder till sämre sårläkning och risk för ärrbildning, som ofta är bestående”.

Skada till följd av sjukdom

Vissa sjukdomstillstånd och medicineringar gör det olämpligt att tatuera sig. Anmälda verksamheter ska ha rutiner för hur de kontrollerar och informerar sina kunder om detta.

Saker som påverkar risker för skador

  • Hur lokalen är inredd och sköts
  • Vilka redskap och instrument som används och hur de sköts
  • Tatueringsfärgerna
  • Behandlarens kompetens och hygienrutiner
  • Kundens hygien
  • Information från behandlaren (till exempel hur kunden ska sköta tatueringen)
  • Kunskap om att veta om verksamheten är anmäld till miljöförvaltningen.

Hur vet du att en verksamhet är anmäld till miljöförvaltningen?

Även om du går till en etablerad tatuerings-/permanent makeup-studio i Malmö så kan det hända att verksamheten inte är anmäld. Enklast är att fråga. Vid en godkänd anmälan får verksamheten ett intyg från miljöförvaltningen. Du kan se vilka som är anmälda på malmo.se/tatueringstips. I listan saknas verksamheter som använder personnamn i sitt företagsnamn, kontakta miljöförvaltningen om du vill veta mer.

Gäller konsumentköplagen tatuerings-/permantent makeuptjänster?

Tatueringar omfattas inte av konsumenttjänstlagen men du har fortfarande rätt att få det du och tatueraren avtalat. Vid behandling hos en anmäld verksamhet innebär detta att om du inte fått den tatuering som ni kommit överens om, ges tatueraren möjlighet att åtgärda felet. Om detta inte går, så har du rätt att kräva skadestånd för den kostnad som blir för att få tatueringen borttagen. Det är säkrast att fråga tatueraren om de har en ansvarsförsäkring. Den ska täcka kostnaderna även om tatueraren själv inte har resurserna. Om du upplever smärtor efter behandlingar finns det möjlighet att få ersättning för ideell skada, så kallad ”sveda och värk”. Du kan också kräva ersättning enligt skadeståndslagen om tatueraren varit vårdslös och orsakat skada.

Du kan tipsa miljöförvaltningen om du misstänker att någon utför en behandling som personen inte är behörig att utföra, eller om de använder färger som inte är godkända. Du kan tipsa anonymt. Använd formuläret här.