$left
$middle

Skola, förskola och fritidshem

Ska du starta skola, förskola och/eller fritidshem ska du anmäla det till miljöförvaltningen. Du ska även skicka in en anmälan om du planerar att ändra något inom verksamheten, till exempel om du vill bygga ut en lokal.

Anmälningsplikten gäller för verksamheter som bedriver undervisning, exempelvis:

 • förskola
 • grundskola
 • gymnasieskola
 • öppen förskola
 • fritidshem
 • öppen fritidsverksamhet
 • särskola
 • specialskola
 • sameskola
 • fristående skola
 • riksinternatskola
 • resurscenter.

Obligatorisk egenkontroll och tillsyn

Det ska finnas en dokumenterad egenkontroll för din verksamhet. Egenkontrollen ska finnas skriftlig på plats när miljöförvaltningen kommer på tillsynsbesök. Egenkontrollens omfattning ska anpassas efter verksamhetens storlek och syfte.

Uppföljningsärenden vid tillsyn på förskolor

Miljöförvaltningen upptäcker ibland vid tillsyn på förskolor saker som måste åtgärdas för att lagkraven i miljöbalken ska kunna uppfyllas. När miljöförvaltningen ser att det finns sådant som måste följas upp i ett tillsynsärende (vilket kan ta lång tid), avslutas ärendet och i stället påbörjar vi ett uppföljningsärende.

Vi timdebiterar tiden för uppföljningsärenden. Den som miljöförvaltningen kommer att vara i kontakt med för uppföljningsärenden är ansvarig förskolechef och/eller fastighetsägaren. Detta införde vi år 2018.

Råd och lagkrav för att starta förskola, grundskola och gymnasieskola

Tänk på att det är du som driver skolan eller förskolan som har hela ansvaret för att verksamhetens miljö är sund och hälsosam både inne och ute. Detta gäller alla skolor och förskolor – både i kommunal och privat regi.

Vägledningarna nedan beskriver de lagkrav för lokaler och miljö som kommunala och privata skolverksamheter måste uppfylla. Lagkraven följs upp med miljöförvaltningens råd om hur kraven i miljö- och livsmedelslagstiftningen kan uppnås.

Observera att det finns fler lagar som styr utformningen av skolor, till exempel skollagen och plan- och bygglagen, som naturligtvis gäller parallellt.

Vägledning för förskola

Vägledning, lagkrav och miljöförvaltningens råd för dig som driver, arbetar med eller vill starta förskola.

Vägledning för grundskola och gymnasieskola

Vägledning, lagkrav och miljöförvaltningens råd för dig som driver, arbetar med eller vill starta grundskola eller gymnasieskola

Fler regler om start av skolverksamhet

Ska ni ha skolmat och skolkök behöver ni göra en anmälan om livsmedelsverksamhet hos miljöförvaltningens avdelning för livsmedelskontroll.

Kontakta oss

Enheten för hälsa och omgivning

Telefon:
040-34 35 15
Telefontider:
Måndag–fredag klockan 09.00–12.00 och 13.00–15.30.
sv