$left
$middle

Skola, förskola och fritidshem

Ska du starta skola, förskola och/eller fritidshem ska du anmäla det till miljöförvaltningen. Du ska även skicka in en anmälan om du planerar att ändra något inom verksamheten, till exempel om du vill bygga ut en lokal.

Anmälningsplikten gäller för verksamheter som bedriver undervisning, exempelvis;

 • förskola
 • grundskola
 • gymnasieskola
 • öppen förskola
 • fritidshem
 • öppen fritidsverksamhet
 • särskola
 • specialskola
 • sameskola
 • fristående skola
 • riksinternatskola
 • resurscenter.

Obligatorisk egenkontroll och tillsyn

Det ska finnas en dokumenterad egenkontroll för din verksamhet. Egenkontrollen ska finnas skriftlig på plats när miljöförvaltningen kommer på tillsynsbesök. Egenkontrollens omfattning ska anpassas efter verksamhetens storlek och syfte.

Råd och lagkrav för att starta förskola, grundskola och gymnasieskola

Tänk på att det är du som driver skolan eller förskolan som har hela ansvaret för att verksamhetens miljö är sund och hälsosam både inne och ute. Detta gäller alla skolor och förskolor – både i kommunal och privat regi.

Vägledningarna nedan beskriver de lagkrav för lokaler och miljö som kommunala och privata skolverksamheter måste uppfylla. Lagkraven följs upp med miljöförvaltningens råd om hur kraven i miljö- och livsmedelslagstiftningen kan uppnås.

Observera att det finns fler lagar som styr utformningen av skolor, till exempel skollagen och plan- och bygglagen, som naturligtvis gäller parallellt.

Kontakta oss

sv