$left
$middle

Tandläkarverksamhet

Tandläkarverksamheter är inte anmälningspliktiga, men du ska underrätta miljöförvaltningen om du ska starta en tandläkarverksamhet, om du ska göra förändringar i verksamheten eller lägga ned den. Minst sex veckor innan du ska sanera eller byta kvicksilverförorenade avloppsrör ska du göra en anmälan om detta till miljöförvaltningen.

Anmäl kvicksilversanering

Tandvården är en av de verksamheter som regelbundet hanterar amalgam vilket kan orsaka utsläpp av kvicksilver till avloppsnätet. Alla avloppsrör från såväl behandlingsplatser som diskbänkar kan innehålla stora mängder kvicksilver från nuvarande eller tidigare verksamhet. Rören och innehållet i dem blir farligt avfall.

Därför ska du som har en tandläkarverksamhet göra en anmälan till kommunen när du ska utföra en kvicksilversanering eller byta kvicksilverförorenade avloppsrör.

Informera miljöförvaltningen om din verksamhet

Tandläkarverksamhet är inte anmälningspliktig. Men du bör informera miljöförvaltningen om du ska starta en tandläkarverksamhet. Det går bra att skicka ett brev eller mejla.

Det du ska lämna information om är

 • verksamhetens namn
 • organisationsnummer
 • besöksadress
 • postadress
 • kontaktperson
 • telefonnummer och e-postadress.

Du bör även kontakta miljöförvaltningen vid ägarbyte och förändringar av verksamheten.

Nedläggning av tandläkarverksamhet

Om du ska lägga ned din tandläkarverksamhet så måste du kontakta miljöförvaltningen innan du lämnar verksamheten.

En skriftlig anmälan ska göras till miljöförvaltningen minst sex veckor innan verksamheten läggs ned och innan sanering eller avlägsnande av kvicksilverförorenade rör sker.

Egenkontroll

Egenkontrollen är viktig för att du som verksamhetsutövare ska ha god kontroll över ditt miljöarbete. Egenkontrollen är ett förebyggande arbete och innebär att planera, genomföra, följa upp och kontinuerligt förbättra rutiner i verksamheten.

Checklista för tandvårdens egenkontroll Pdf, 178.5 kB.

Kontakta oss

 • Avdelningen för miljö- och hälsoskydd

  • E-post:  miljo@malmo.se
  • Telefon:  040-34 35 15
  • Telefontider: 
   Vardagar klockan 08.30-12.00 och 13.00-15.30
  • Postadress: 
   Avdelningen för miljö- och hälsoskydd, Miljöförvaltningen
   205 80
     Malmö
  • Besöksadress:  Bergsgatan 17
  • Besökstider: 
   Vardagar klockan 09.00–12.00 och 13.00–15.30
sv