Specialkost

Ungefär fem procent av maten vi lagar är specialkost - mat vi lagar till elever som av medicinska skäl inte kan äta den ordinarie maten. Specialkost kan till exempel vara fri från mjölk, gluten, ägg och baljväxter.

För att få specialkost behövs ett kostintyg från legitimerad vårdpersonal eller skolläkare. Intyget ska kompletteras med blanketten Anmälan av kost som skickas in till skolrestauranger.

Uppgifterna vi får in sparas i vårt kostdataprogram. Enligt lag måste vårdnadshavare eller myndig elev godkänna att uppgifterna registreras genom att fylla i Anmälan av kost.

Skicka kostintyg och blanketten "Anmälan av kost" till:

Serviceförvaltningen, skolrestauranger
Koststrateg
Henrik Smithsgatan 13
205 80 Malmö


Frågor och svar om specialkost

Krävs kostintyg för alla typer av specialkost?

För vegetarisk kost, vegankost eller kost fri från fläskkött krävs inget kostintyg. För att köket ska kunna planera rätt mängder mat behövs ändå en anmälan av dessa koster. Fyll i och lämna Anmälan av kost på skolan.

Vi lämnade in ett kostintyg förra terminen, måste vi lämna in det igen nästa termin?

Nej, ett kostintyg utan tidsbegränsning gäller under hela skoltiden. Om eleven byter skola är det vårdnadshavares ansvar att ge kostintyget till köket på den nya skolan.

Hur gör jag om specialkostbehovet förändras?

Av säkerhetsskäl görs inga handskrivna tillägg på kostintyg vid eventuella förändringar i specialkosten. Endast ett kostintyg per elev gäller. Om förändring i kostintyget behövs måste ett nytt fullständigt kostintyg skickas in till skolrestauranger.
Det är viktigt att skolrestauranger får kunskap om eventuella förändringar om matgästens specialkost. Kontakta personal i restaurangen på skolan om du vill diskutera något som rör matgästens behov.

Måste jag skicka originalet av kostintyget till skolrestauranger?

Nej, skolrestauranger behöver bara en kopia av kostintyget. Behåll själv originalet av kostintyget, det kan behövas i andra sammanhang i framtiden.

Är utdrag ur patientjournal godkänt som kostintyg?

Journalkopia från patientjournal där medicinsk diagnos/orsak till behovet av specialkosten framgår godkänns som ett kostintyg. Du kan själv beställa/skriva ut journalanteckningarna. Läs mer via länken https://www.skane.se/Halsa-och-vard/Regler-och-rattigheter-i-varden1/Din-patientjournal/ 

Ska frånvaroanmälan göras för matgäster med specialkost?

För att minska matsvinn och onödigt arbete - kontakta köket på elevens skola när eleven är frånvarande och när eleven är tillbaka i skolan.

Vad behövs för att avsluta en specialkost?

Upphör matgästens behov av specialkost ska skriftlig avanmälan göras av vårdnadshavare/myndig matgäst och lämnas in/mailas in till skolrestaurangen på skolan.
Avanmälan ska innehålla matgästens namn, födelsedatum, information om vilken specialkost som ska avslutas, från vilket datum specialkosten ska avslutas, vårdnadshavares namn och telefonnummer.
Blankett för avslut av specialkost.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-03-14 14:29