$left
$middle

Jobba hos oss

På Malmö latinskola har vi ett gemensamt arbete kring hållbarhet vilket påverkar vår skola i flera delar. Vi har ett tydligt fokus på undervisningen och förutsättningarna för den vilket bidrar till en bra arbetsmiljö.

Exempelvis har vi sett över vår möteskultur för att säkerställa att vi lägger vår tid på rätt saker; våra elevers kunskapsutveckling, våra lärares fördjupade ämneskunskaper och våra tvärvetenskapliga samarbeten. Vi arbetar också med tydliga tjänstefördelningar för att värna om arbetstiden.

Som lärare på Malmö latinskola samarbetar du i arbetslag för att på bästa sätt hitta vägar för att få våra elever att lyckas i skolan. Vi får kontinuerliga klassrumsbesök av våra skolledare och arbetar strukturerat med skolutveckling i forskningscirklar med stöd av våra förstelärare och lektorer.

På Malmö latinskola blir du accepterad som du är, vi har en god atmosfär och kreativiteten hos såväl kollegor som elever är påtagbar. Förutom denna goda atmosfär arbetar vi i en stimulerande miljö i centrala Malmö. Vi har tillgång till teknik i framkant och arbetar givetvis med digitala verktyg som ger mervärde i vårt arbete.

Allt detta och lite till har gjort att vi trivs på Malmö latinskola!

sv