$left
$middle

Färdighetsprov

Vi har färdighetsprov till alla våra estetiska program, inklusive spetsutbildningar och särskild variant – naturvetenskap musik. Se vad som gäller för just din utbildning.

Sökande till estetiska programmet

Du kan komma in på estetiska programmet via dina betyg eller via färdighetsprov, förutsatt att du är behörig till estetiska programmet.

Samtliga prov sker under mars månad på Malmö latinskola.

Bedömning och antagning

Vid den slutliga antagningen fördelas upp till 1/3 av platserna till sökande på basis av färdighetsprov och 2/3 på basis av slutbetyg på de estetiska inriktningarna.

Du kan max få 50 poäng i färdighetsprovet i estetiska programmet. För särskild variant Natur-Musik och Spetsutbildningar, se separat information nedan.

Juryns bedömning utgör underlag för gymnasieantagningens beslut om slutlig antagning. Detaljerade uppgifter om resultat på färdighetsprovet meddelas endast vid särskild förfrågan.

Beskrivning av våra prövningar

Sökande till spetsutbildning och särskild variant

På spetsutbildningen och särskild variant krävs det förutom slutbetyg, ett godkänt prov för att du ska komma in på utbildningarna.

Samtliga prov sker under mars månad på Malmö latinskola.

Bedömning och antagning

Juryns bedömning utgör underlag för gymnasieantagningens beslut om slutlig antagning. Antagningen sker genom att betygets meritvärde och poängnivån på färdighetsprovet läggs samman. Se respektive prövningsinfo för utförligare beskrivning av juryns bedömning.

Detaljerade uppgifter om resultat på färdighetsprovet meddelas endast vid särskild förfrågan.

Beskrivning av våra prövningar

sv