$left
$middle

Färdighetsprov

Vi har färdighetsprov till till estetiska programmet musik och teater, inklusive spetsutbildningar samt till särskild variant - naturvetenskap musik. Se vad som gäller för just din utbildning.

Sökande till estetiska programmet

Du kan komma in på estetiska programmet musik och teater, inklusive spetsutbildningarna samt till särskild variant - naturvetenskap musik via dina betyg eller via färdighetsprov, förutsatt att du är behörig till estetiska programmet.

Samtliga prov sker under mars månad och eventuellt komplettering i juni.

Kallelse till proven och mer information skickas ut via post i slutet av februari. Om du blir sjuk eller får förhinder anmäler du det senast samma dag som provtillfället.

Bedömning och antagning

Juryns bedömning utgör underlag för gymnasieantagningens beslut om slutlig antagning. Detaljerade uppgifter om resultat på färdighetsprovet meddelas endast vid särskild förfrågan till Malmö latinskolan. Den 1 juli presenteras slutantagningen. På antagningsbeskedet framgår om du blivit antagen eller ej. Det framgår dock inte om du blivit antagen på betyg eller färdighetsprov.

Beskrivning av våra färdighetsprov

sv