$left
$middle

För elever och vårdnadshavare

Här hittar du information och länkar som är användbara för dig som elev och vårdnadshavare.

Schema, frånvaro och viktiga datum

Läsårstider, lov- och studiedagar samt andra viktiga datum hittar du under läsåret 2023/24 nedan.

Skolschemat kommer du som vårdnadshavare att kunna nå via personlig inloggning i datasystemet Dexter. Inloggningsuppgifter skickas hem till vårdnadshavare i början av skolstarten.

Information om CTC-enkäten 2023

Under perioden 2 – 27 oktober 2023 kommer samtliga elever i gymnasieskolan årskurs 1 och 2 i Malmö att besvara CTC 2023-enkäten.

Undersökningen genomförs i skolan under en lektionstimme med digital enkät som besvaras helt anonymt.

Information till vårdnadshavare om CTC-enkäten Pdf, 466.5 kB.
Information in English about 2023 CTC survey Pdf, 466.1 kB.

Vårdnadshavares ansvar och delaktighet

Vi har tillsammans med dig som vårdnadshavare ett ansvar för elevens skolgång. Tillsammans skapar vi de bästa förutsättningarna för elevernas utveckling och lärande.

Trygg och säker skolmiljö

Samtliga medarbetare på Malmö stads gymnasieskolor jobbar för att våra elever ska få en trygg, säker och drogfri miljö. Läs mer om vårt arbete och ta del av våra riktlinjer.

Busskort

Du har rätt till busskort om du är folkbokförd i Malmö och har minst 6 kilometer fågelvägen mellan din folkbokföringsadress och skolans adress. Beräkningen görs enligt Malmö stads karttjänst, SBK-kartan.

Om du är folkbokförd i Malmö stad och berättigad till busskort skickar Skånetrafiken hem kortet till dig i samband med skolstart.

Om du är folkbokförd i annan kommun kontaktar du själv din hemkommun.

I väntan på att bussbiljetterna ska skickas ut reser elever gratis med Skånetrafiken till och med 25 augusti.

Elevdator

Du har möjlighet att låna en bärbar dator under din studietid. Alla regler som gäller för datorlånet finns i en digital överenskommelse. För att kunna hämta ut en digital enhet måste du som vårdnadshavare eller myndig elev först signera en överenskommelse med skolan.

Specialkost i skolan

Du som elev som behöver specialkost på grund av medicinska skäl eller önskar vegetarisk kost dagligen ska göra en anmälan om specialkost via länken nedan.

sv