$left
$middle

Malmö C

Snart bygger vi bort trängseln. Och skapar smidigare vägar för alla pendlare. Mer Malmö åt alla!

Arbetet planeras genomföras i etapper hösten 2024 till våren 2025

Animerad framtidsbild på gatan Skeppsbron som visar mer grönska i mittrefugen, cyklister på ny cykelbana längs med Börshuset och en MalmöExpressen-buss i körfältet.

Välkommen till Malmö C 2025

Punktligare pendling

Till Malmö C kan du resa med modern kollektivtrafik på ett smidigt, punktligt och hållbart sätt. Skeppsbron är numera bussgata* med mer plats i trafiken åt fler MalmöExpressen-linjer. Här finns också nya hållplatslägen.

*Fordonstrafik med tillstånd, till exempel utryckningsfordon eller taxi, kan fortfarande köra här.

Friare cykelvägar

Du kan nu cykla på båda sidor Skeppsbron, eftersom det finns en ny cykelbana på samma samma sida som Börshuset. Den nya cykelbanan sträcker sig över bron till Hamngatan och ansluter åter till cykelbanan på Neptunigatan.

Grönare och trevligare stationsmiljö

Träd och annan växtlighet grönskar i mitten av Skeppsbron. Hela stationsmiljön upplevs nu trevligare att vistas i, mer stadsmässig och bättre sammanknuten med både Gamla Väster, Nyhamnen och Varvsstaden.

sv