$left
$middle

SchoolFood4Change - Hållbara och hälsosamma matvanor för unga

Barns och ungas matvanor börjar i skolan. Genom projektet SchoolFood4Change samarbetar Malmö stad med partners från hela Europa för en långsiktig utveckling mot mer hållbar och hälsosam mat. Tillsammans arbetar vi brett med skolor och skolmåltider, med elevernas kunskap, engagemang och möjlighet att påverka som en viktig del av målsättningen.

Om projektet

SchoolFood4Change är ett EU-finansierat projekt med 43 deltagare från olika EU-länder. Syftet är att skapa engagemang för hållbar och hälsosam mat, med målet att engagera 600 000 barn i europeiska länder. Projektet startade i början av 2022 och pågår till 2025.

Hela skolan ska med

Inom projektet används metodiken Whole School Food Approach, som bygger på att elever, lärare och måltidspersonal arbetar tillsammans. Genom att arbeta holistiskt och ämnesöverskridande med matfrågan engageras hela skolan. Syftet är att öka elevernas kunskap, motivation och möjligheter att vara med och påverka. Deltagande skolor får bland annat möjlighet till fortbildning för personal, workshop med elever och anställda, studiebesök och europeiskt erfarenhetsutbyte.

Säg hej till Andrea, Malmös SchoolFood4Change-kock

Andrea Razzaboni jobbar på Klagshamnsskolan och är Malmö stads SchoolFood4Change-kock. Han är passionerad kring att laga god, hälsosam och hållbar mat. Under projektet kommer han bland annat utbyta kunskaper och idéer med SchoolFodd4Change-kockar från andra deltagande EU-länder.

SchoolFood4Change finansieras av Europeiska Unionens forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020, under finansieringsavtal 101036763. Ansvaret för detta innehåll ligger hos projektpartners inom SchoolFood4Change. Innehållet reflekterar inte nödvändigtvis Europeiska Kommissionens (EC) åsikter och värderingar. EC ansvarar ej heller för hur detta innehåll används.

Kontaktinformation och länkar

sv