$left
$middle

Nettonollutsläpp Malmö stad

Till 2030 ska Malmö stads organisation ha nettonollutsläpp. Redan idag är Malmö stads användning av värme, el, drivmedel och tjänsteresor till 98 procent förnybar.

Målet att Malmö stads organisation ska ha nettonollutsläpp innebär att Malmö stad ska kartlägga och beräkna samtliga växthusgasutsläpp från Malmö stad. I dagsläget är Malmö stads användning av värme, el, drivmedel och tjänsteresor till 98 procent förnybar.

Det arbete som kvarstår med att minska Malmö stads växthusgasutsläpp handlar framförallt om att minska konsumtionsbaserade utsläpp. Detta kan exempelvis ske genom cirkulär upphandling, minskning av engångsartiklar och klimatsmart mat. De kvarvarande utsläppen från konsumtion och tjänster som Malmö stad orsakar ska kompenseras genom kolinlagring som till största mån ska ske lokalt.

sv