$left
$middle

Författningssamling

Här hittar du bestämmelser som rör både dig som medborgare och själva beslutsfattandet i kommunen. Här finns allt från hundstadga till reglementen för Malmö stads nämnder.

Bestämmelser som riktar sig till dig som medborgare

Här hittar du sådant som ordningsföreskrifter och bestämmelser för renhållning, alkoholservering och torghandel. Här finns också hundstadgan.

Taxor och avgifter

Malmö stad har fastställda taxor och avgifter för olika typer av tjänster. Här hittar du dessa.

Kommunala reglementen

Arbetet i kommunfullmäktige styrs av en arbetsordning medan de andra nämndernas ansvar och uppgifter styrs av reglementen. Här hittar du dessa och mer information om nämnderna.

Bolagsordningar och ägardirektiv

Malmö stad äger, med ett inflytande om minst 20 procent, ett antal bolag. Här hittar du hur dessa styrs genom bolagsordningar och ägardirektiv.

Om kommunala föreskrifter

Enligt kommunallagen ska gällande kommunala föreskrifter finnas samlade och tillgängliga på kommunens webbplats. Innehållet i samlingen ska framgå av ett register eller någon annan förteckning på webbplatsen.

Kontakta oss

sv