$left
$middle

Bestämmelser som riktar sig till dig som medborgare

Här hittar du kommunens riktlinjer och föreskrifter som riktar sig till dig som medborgare. Exempel är ordningsföreskrifter och bestämmelser för renhållning, alkoholservering och torghandel.

Länkar till alla punkter kommer framöver!

Kontakta oss

sv