$left
$middle

Bolagsordningar och ägardirektiv

Malmö stad äger, med ett inflytande om minst 20 procent, ett antal bolag. Här hittar du hur dessa styrs genom bolagsordningar och ägardirektiv.

Länkar till alla punkter kommer inom kort!

Bolagsordningarna och ägardirektiven är sorterade på respektive bolag. Vill du veta mera om bolagen? Här finns allt på samma ställe.

Generella ägardirektiv

Ägardirektiv till av Malmö kommun helägda aktiebolag Pdf, 144 kB. (Pdf, 144 kB)

HELÄGDA AKTIEBOLAG

Malmö Stadshus AB

MKB Fastighets AB

Malmö Leasing AB

Malmö Stadsteater AB

Malmö Live Konserthus AB

Malmö kommuns parkeringsaktiebolag

Parkeringsövervakning i Malmö AB

MINC i Sverige AB

Boplats Syd AB

DELÄGDA AKTIEBOLAG

Sydskånes avfallsaktiebolag (SYSAV)

Sydvatten Aktiebolag

CMP

Medeon AB

Inera AB

Kommunassurans Syd AB

KOMMUNALFÖRBUND

Räddningstjänsten Syd

VA SYD

sv