$left
$middle

Publicerad 2014-12-03 14:11

Senast uppdaterad 2014-12-03 14:29

Konstverk i Norra Sorgenfri

Idéer och tankar av Malmöbor har tolkats och gestaltats av Rebecca Hallbert och visas nu i Norra Sorgenfri.

På uppdrag av kulturförvaltningen har Rebecca Hallbert gjort ett konstverk. Gestaltningen har konstnären gjort efter en workshop som kulturförvaltningen anordnade i slutet av november där Malmöbor var inbjudna att delta. Workshopen berörde och diskuterade området inom och runt båghallarna i Norra Sorgenfri. Diskussionerna rörde begreppet kultur och kultur som drivkraft för hållbar stadsutveckling.

Malmöbor kunde på workshopen höra talarna Magnus Metz som är kulturförvaltningens representant i Norra Sorgenfri med kunskap om båghallarna som ska rustat upp och fyllas med kulturell aktivitet, Gunilla Kronvall som är arkitekt som ledde visions-och utvecklingsarbetet i Norra Sorgenfri när hon arbetade på stadsbyggnadskontoret, Björn Carnemalm som är verksam konstnär i Norra Sorgenfri på CirkulationsCentralen och Jonas Alwall som är universitetslektor och forskar om mångfald, integration och (mång)kulturens roll för en hållbar stadsutveckling.

Gestaltningen speglar idéerna och tankarna som framkom under workshopen och visas från och med den 2 december på staketet i korsningen Industrigatan – Nobelvägen.