$left
$middle

Publicerad 2015-03-12 14:56

Senast uppdaterad 2015-03-12 15:10

Ny video om kulturstrategin

Kulturstrategin ska göra Malmö mer demokratiskt, tillåtande och välkomnande.

Konst och kultur är effektiva verktyg för att skapa en hållbar stad. Därför har kulturförvaltningen tagit fram en kulturstrategi för hela Malmö. Den antogs av kommunfullmäktige i juni 2014. Se när kulturdirektören Elisabeth Lundgren presenterar kulturstrategin här.