$left
$middle

Publicerad 2016-11-18 14:12

Senast uppdaterad 2016-11-18 14:25

Safe Havens 2016 tar form

Författarna Jude Dibia and Bisi Alimi i samtal vid förra årets konferens.

Under hösten är det dags för konferensen Safe Havens 2016. Precis som under tidigare år fokuserar evenemanget på sambandet mellan kultur och mänskliga rättigheter.

Safe Havens 2015-2017 är en serie av tre årliga nätverkskonferenser i Malmö. Konferenserna syftar till att vara mötesplats för människorättsaktivister inom kultur och akademi och skapas i en samarbetsprocess mellan olika kulturaktörer och organisationer. Konferenserna är också ett sätt att visualisera kopplingen mellan kultur och akademi i opinionsbildning och yttrandefrihetsfrågan samt att dela kunskap mellan kulturaktörer, forskare och organisationer inom mänskliga rättigheter.

– Den första konferensen i serien hölls egentligen 2013 då jag deltog i processen att bredda Fristadsprogrammet till andra konstformer, genom en anställning på Kulturrådet. Arbetet resulterade i att vi fick stöd från Kulturkontakt Nord, Kulturrådet och Region Skåne för att arrangera Safe Havens under tre år. Malmö stad utsågs till avsändare, säger Fredrik Elg, utvecklingschef på kulturförvaltningen.

Under den första Safe Haven-konferensen 2015 deltog bland andra Malmös fristadsförfattare Jude Dibia och HBTQ-aktivisten Bisi Alimi.

– Ett av årets punkter är ett arrangemang under arbete med arbetstiteln Beirut Goes Malmö. Det finns organisationer i Beirut som arbetar med kultur och mänskliga rättigheter på samma sätt som kulturförvaltningen gör via ICORN. Syftet är att vi ska träffas och lära oss av varandra. Vi samarbetar också med Kapstaden för att se om vi kan få till stånd den första afrikanska fristaden i nätverket. Under konferensen ska vi också testköra The Hildesheim Academy, som är ett projekt med syfte att skapa en akademisk sommarkurs i UNESCO-staden Hildesheim för alla som vill förstå kulturskapares situation i världen. Vi får också besök av Monira Hashami, en afgansk regissör, skådespelare och poet som framför sin pjäs Sitara The Stars.

Safe Havens 2016 kommer även att lyfta frågor om kulturarv och hur kultur politiseras i kris och krigssituationer.

– Ett exempel är förstörelse av kulturarv som vapen i krig. Den programpunkten ska hållas av Ashraf Atraqchi, som är fristadsförfattare i Stockholm. Dessutom blir det workshops med senaste nytt i fältet. Nytillkomna organisationer från New York, Norge och Sverige presenterar sina projekt och samarbeten.

Tid och plats för konferensen är inte bestämd än, men inbjudningarna är skickade och anmälningarna trillar in.

– Detta är ett nätverksmöte och flera av deltagarna kan ha stort skyddsbehov så vi har inget behov av en bredare marknadsföring eller regelrätt  publik. Syftet är att få hela fältet att samspela. Det finns ingen organisation som täcker alla behov.