$left
$middle

Publicerad 2017-06-27 10:57

Senast uppdaterad 2017-06-27 11:05

Barnavdelningen på Stadsbiblioteket får utökade öppettider

Rum inrett för barn med nivåskillnader att sitta på, kuddar och två träskulpturer i form av granar.

Foto: Gustaf Johansson

Kulturnämnden har beslutat att förlänga öppettiderna på Kanini, Stadsbibliotekets barnavdelning, med en timme på lördagar och söndagar.

Beslutet innebär att införa förändrade öppettider under en försöksperiod från 1 september till 31 december 2017 och att det därefter utvärderas. Under perioden öppnar avdelningen klockan 10 istället för klockan 11. Kostnadsökningen för ett år beräknas till 125 tusen kronor. Försöksperioden ska Malmö Stadsbibliotek finansiera med egen budget.

Den service som finns på vardagar, att biblioteket med låg bemanning i vissa delar öppnar 1,5 timme innan öppningsdags för tidningsläsare finns inte på helgerna. Ett utvidgat öppethållande på Kanini innebär därför inte bara bemanning av Kanini utan även av bibliotekets reception. Som ett mervärde ger ökat öppethållande på Kanini även ökad service för de som vill komma in och läsa en tidning.

Ett utökat öppethållande med 1 timme på lördagar och söndagar innebär 1 timme med extra personal; två medarbetare i Kanini och två medarbetare i receptionen.

 

sv