$left
$middle

Kulturarrangemang och mötesplatser

Avdelningen Kulturarrangemang och mötesplatser har som uppdrag att möjliggöra, tillgängliggöra och utveckla kultur för barn, unga och vuxna under hela året och över hela staden.

Avdelningen har två enheter:

Enheten för kulturarrangemang

Enheten för kulturarrangemang möjliggör för Malmöborna att ta del av eller själva skapa kultur och arrangemang med spets och bredd. Med stor kunskap om lokalt, nationellt och internationellt kulturliv är enheten kulturförvaltningens självklara dialogpart i arrangemangsfrågor.

Enheten för kulturarrangemang har två sektioner:

  • Sektion för scenkonstproduktion - ansvarar för produktion och programläggning av Malmö Sommarscen och samordning av program för kultur i förskola och skola, med fokus på scenkonst och film.
  • Sektion Arena 305 - arbetar med musik och kultur för unga personer mellan 15 och 25 år. Verksamheten bygger på deltagarnas eget skapande i ett musik- och kulturhus med scener, replokaler, dansstudio, inspelningsstudior, DJ-rum och café.

Enheten för Allaktivitetshus

Ansvarar för drift och utveckling av allaktivitetshusen i Malmö, på Lindängen, Hermodsdal och Apelgårdsskolan, samt Mötesplats ReTuren. Mötesplatserna präglas av lokal förankring, inflytande och medborgardialog.

Enheten för Allaktivitetshus har två sektioner:

  • Sektion Allaktivitetshus Apelgård
  • Sektion Allaktivitetshus Lindängen och Hermodsdal

Stab

Till avdelningen hör också en stab med en utvecklingssekreterare med ansvar för CTC-område Kirseberg, en utvecklingssekreterare med ansvar för skrivuppdrag till bl a nämnd, målsamordning, samt förvaltningens barnrättsarbete samt en projektledare med ansvar bl a för avdelningens diarium och Platina.

sv