$left
$middle

Kulturstaben

Kulturstaben arbetar med det förvaltningsövergripande arbetet inom nämndsadministration, strategier, mål och visioner, ekonomi- och HR-frågor samt övergripande kommunikationsfrågor.

Kulturdirektör

Pernilla Conde Hellman

Avdelningar och enheter

  • Administrativa avdelningen
  • Ekonomiavdelningen
  • HR-avdelningen
  • Kommunikationsavdelningen

Administrativa avdelningen är uppdelad i tre enheter:

  • Kulturstrategiska enheten
  • Enheten för lokal och säkerhet
  • Enheten för strategi och kvalitet

Kontakta oss

  • Kulturförvaltningen

sv