Kulturstaben

Kulturstaben arbetar med det förvaltningsövergripande arbetet inom nämndsadministration, strategier, mål och visioner, ekonomi- och HR-frågor samt övergripande kommunikationsfrågor.

Kulturdirektör

Pernilla Conde Hellman

Avdelningar och enheter

  • Administrativa enheten
  • Enheten för kulturanalys och stöd
  • HR-avdelningen
  • Ekonomiavdelningen
  • Kommunikation
  • Lokalsamordning och säkerhet

Senast ändrad: 2019-05-13 10:47