Ekonomi

Här får du veta mera om stadskontorets ekonomiavdelning.

Stadskontorets ekonomiavdelning har bland annat i uppdrag att:

  • leda arbetet med policy-, strategi- och utvecklingsfrågor, uppföljning och utvärdering inom ekonomiområdet för staden som helhet
  • leda stadens målstyrnings-, budget- och uppföljningsprocess
  • leda arbetet med stadens kapitalförsörjning och att tillse att kapitalet är tillgängligt
  • leda stadens arbetet inom redovisningsområdet så att kraven på god redovisningssed upprätthålls
  • leda stadens strategiska inköpsverksamhet
  • ha hand om stadens försäkringsskydd

Senast ändrad: