HR

Här får du veta mera om stadskontorets HR-avdelning.

Stadskontorets HR-avdelning har bland annat i uppdrag att:

  • leda arbetet med policy-, strategi- och utvecklingsfrågor, uppföljning och utvärdering inom HR- och arbetsgivarområdet för staden som helhet
  • företräda staden som arbetsgivare
  • teckna stadens alla kollektivavtal
  • leda arbetet med stadens övergripande kompetensförsörjning
  • leda arbetet med kommungemensam ledarskapsutveckling
  • vara pensionsmyndighet för stadens medarbetare

Senast ändrad: