Kommunikation

Här får du veta mera om stadskontorets avdelning Kommunikation.

Stadskontorets avdelning Kommunikation har bland annat i uppdrag att:

  • leda arbetet med policy-, strategi- och utvecklingsfrågor, uppföljning och utvärdering inom kommunikationsfrågor för hela staden
  • leda arbetet med stadens varumärken
  • leda och samordna det kommunikativa påverkansarbetet kring stadens verksamheter inåt och utåt

Vill du veta mera om kommunikationsarbetet i Malmö stad? Då kontaktar du någon av stadskontorets enhetschefer:


Varumärke och media
: Nicklas Sjöqvist, nicklas.sjoqvist@malmo.se
Kommunikation
: Anna Jörback-Landin, anna.jorback-landin@malmo.se
se


Vid övergripande frågor vänder du dig till tf kommunikationsdirektör Micael Nord, micael.nord@malmo.se.


Senast ändrad: