$left
$middle

Vårt Malmö

Vårt Malmö är Malmö stads egen tidning. Den trycks i drygt 168 000 exemplar, och delas ut till Malmös alla hushåll och företag sex gånger om året.

Genom att läsa Vårt Malmö får du en inblick i hur staden fungerar och de värden som Malmö stad står för. Artiklar och reportage ska kännas angelägna och viktiga, framför allt för dig som bor i Malmö.

Vårt Malmö är inte en gratistidning utan räknas som samhällsinformation. Samhällsinformation ska nå ut till alla. Därför delas den ut även till de hushåll som inte vill ha gratistidningar och reklam.

Våra artiklar

I Vårt Malmö kan du läsa om större projekt och arrangemang, om stora och små nyheter och händelser som berör. Artiklarna ska ge en bred bild av enskilda händelser, och förändringar.

Aktuella ämnen

Klimat och frågor som rör den hållbara staden är alltid aktuella. Andra angelägna ämnen i Vårt Malmö är artiklar om jobb, utbildning, bostäder, trygghet och näringslivsfrågor.

Artikelförslagen kommer från Malmö stads anställda och från Malmöbor, reportagen berättar om kommunens verksamheter och Malmöbornas vardag.

Malmöinitiativet

Vi berättar också om ett Malmöinitiativ i varje nummer:

Evenemang

Alla som läser Vårt Malmö får också veta det mesta om vad som är på gång i Malmö inom kultur, nöjen och idrott.

När delas tidningen ut?

År 2023 (med reservation för ändringar)
Nr 1 januari & februari: 3–4 januari
Nr 2 mars & april: 2–3 mars
Nr 3 maj & juni: 2-3 maj
Nr 4 juli & augusti: 3–4 juli
Nr 5 september & oktober: 30-31 augusti
Nr 6 november & december: 1-2 november

Om du inte fått tidningen

Har du inte fått tidningen i din brevlåda? Alla frågor kring distributionen av Vårt Malmö besvaras av Svensk Direktreklam.

Tips, idéer och synpunkter

Har du tips som du vill lämna till Vårt Malmö? Har du synpunkter på artiklar?
Då kan du kontakta Vårt Malmös redaktion via e-post (vartmalmo@yellon.se) eller genom att fylla i ett formulär.

Medverka

Vill du skriva eller fotografera i tidningen? Vårt Malmö anlitar till viss del frilansskribenter- och fotografer. Ta kontakt med Vårt Malmös redaktion via e-post för att anmäla ditt intresse: vartmalmo@yellon.se.

Annonsera

Om du vill annonsera kontaktar du företaget Mediakraft AB.

Ansvarig utgivare

Mats Holmström, kommunikationsdirektör i Malmö stad, är ansvarig utgivare för Vårt Malmö.

Kontakta oss

Malmö stads kontaktcenter

Telefon:
040-34 10 00
Telefontider:
Vardagar 08.00–17.00
sv