Så arbetade Malmökommissionen

Kommission för ett socialt hållbart Malmö avslutade sitt arbete i mars 2013 genom att överlämna en slutrapport till kommunstyrelsen. På dessa sidor hittar du historik, rapporter och dokumentation.

Den 5 mars 2014 fattade kommunstyrelsen beslut om det fortsatta arbetet utifrån kommissionens rekommendationer och åtgärdsförslag, se nedan.

Läs om det fortsatta arbetet för en socialt hållbar utveckling

Det fortsatta arbetet bygger på Malmökommissionens 74 åtgärdsförslag för en socialt hållbar utveckling med minskad ojämlikhet i hälsa i Malmö och cirka 70 remissvar. Sammanlagt startar 30-tal nya utredningsuppdrag på olika förvaltningar.

Utredningsdirektiv

Den 30 april 2014 beslutade kommunstyrelsen om 18 utredningsdirektiv till stadskontoret. Beslutet träder i kraft efter justering den 14 maj. Fler utredningsdirektiv för andra förvaltningar är på gång.
Läs och ladda ner utredningsdirektiven för stadskontoret nedan.

Några exempel på uppdrag

  • Utarbeta en handlingsplan för att minska den ekonomiska utsattheten bland barn,
  • Utveckla former för samverkan kring social hållbarhet mellan stadens förvaltningar och med representanter från civilsamhället
  • Skapa ett forum tillsammans med representanter från stadens näringsliv där ett förstärkt, gemensamt arbete för social hållbarhet kan initieras
  • Utveckla kommunala anställningsformer och gör en hälso- och samhällsekonomisk analys av insatsen

Senast ändrad: 2020-06-30 14:52