Jobba med IT och digitalisering i Malmö

Var med och digitalisera Malmö! Vi rekryterar löpande nya kollegor till vårt team.

På kommunikationsavdelningen är du med och skapar värde för Malmöborna, nu och inför framtiden. Här arbetar vi tätt tillsammans för att digitalisering och teknik ska smälta ihop och bidra till smart och ändamålsenlig service för medborgare och anställda. När du
arbetar med IT-frågor i vår organisation får du möjlighet att vara med från idé till genomförande, använda modern teknik samt att uppleva dina resultat i vardagen.

Lyssna till tre medarbetare som berättar varför de har valt att arbeta med digitalisering i Malmö stad: