$left
$middle

Antirasistiskt monument

Projektet Antirasistiskt monument ska genom konst gestalta erfarenheter av rasism i det offentliga rummet.

Malmö moske till vänster och en träbänk längs en gångväg med datumbeprydd plakett till höger.

Arkiv S verk På våra gator (2022) består av datumstämplade plaketter som markerar tid och plats av det våld som ägde rum runt om i Malmö mellan åren 2003 – 2010. Foto: Roland Vishkurti

Medborgarförslag blir permanent konstverk

Projektet Antirasistiskt monument kom till efter ett initiativ från civilsamhället.

Initiativet uppmärksammade behovet av att uppföra ett antirasistiskt monument som skulle kunna fungera som en samlingsplats där befolkningen kunde bearbeta de rasistiska dåden som skedde mellan 2003 och 2010.

Tillsammans med initiativtagarna som bildade föreningen Antirasistiskt Monument driver nu kulturförvaltningen projektet Antirasistiskt monument för att få till ett permanent verk.

Arbetet med Antirasistiskt monument är ett nytt sätt för Malmö stad att arbeta med konstprojekt initierat av civilsamhället och kommer ligga till grund för nya metoder för hur konst i det offentliga rummet kan belysa aktuella samhällsfrågor.

Offentlig konst som gemensam minneskultur

Att röra sig genom en stad innebär inte bara att röra sig mellan fysiska byggnader, utan också att orientera sig genom flera lager av historia som bland annat gestaltas genom stadens offentlig konst.

En stads offentliga konst ger en antydan om vilka erfarenheter och berättelser som blir synliggjorda och i förlängningen om vilka erfarenheter som får representera delar av en gemensam historia.

Frågan om vad och vem som representeras i det offentliga rummet är högaktuellt, både nationellt och internationellt.

Utöver att gestalta erfarenheter av rasism i ett offentligt verk, går arbetet med Antirasistiskt monument ut på att ställa frågor om vilka historier och erfarenheter som representeras i det offentliga rummet? Hur vi tillsammans kan tänka nytt och brett kring vad offentlig konst är och vad skapandet av en gemensam minneskultur kan vara samt bidra till?

Projekt i tre delar

Projektet Antirasistiskt monument består av tre olika delar: ett permanent offentligt konstverk, en serie tillfälliga offentliga konstverk, och olika publika program. Samtliga delar hör ihop och behöver varandra för att bilda ett Antirasistiskt monument.

En gröngrå fasad fylld med fönster och inglasade balkonger.

Posterbilden för utställningen Hela staden är ett monument. Bild: Ikram Abdulkadir

Processen

Bakgrunden till Antirasistiskt monument

Forskare följer projektet

Forskaren Rebecka Katz Thor har ett pågående flerårigt forskningsprojekt som bland annat innefattar att följa projektet Antirasistiskt monument. I sin forskning närmar hon sig detta projekt utifrån en förståelse av det som ett slags minnesarbete som syftar till att ställa frågor om hågkomst och sörjbarhet.

sv