$left
$middle

Antirasistiskt monument

Projektet Antirasistiskt monument ska ta reda på hur konst i det offentliga rummet kan bidra till att belysa rasism och andra aktuella samhällsfrågor om social rättvisa.

Drönarfoto av Malmö med Beijers park i förgrunden

Medborgarförslag blir konstprojekt

Projektet antirasistiskt monument är ett nytt sätt för Malmö stad att arbeta med konstprojekt som är initierade av civilsamhället. Projektet kommer ligga till grund för nya metoder för hur man med konst i det offentliga rummet kan belysa aktuella samhällsfrågor.

Offentlig konst som gemensam minneskultur

Projektet ska ställa frågor om vilka historier och erfarenheter som representeras i det offentliga rummet. Hur kan vi tillsammans tänka nytt och brett kring vad offentlig konst är och vad skapandet av en gemensam minneskultur kan vara och bidra till?

Projekt i tre delar

Projektet Antirasistiskt Monument består av tre olika delar:

  • en serie publika samtal
  • en samling tillfälliga offentliga konstverk
  • ett permanent offentligt konstverk

Alla tre delar hör ihop och behöver varandra för att bilda ett Antirasistiskt monument.

Bild på Stadsbiblioteket i Malmö en solig dag med blå himmel. Till vänster byggnaden som kallas slottet, till höger byggnaden som kallas Ljusets kalender. I förgrunden en vattendamm med fåglar.

Panelsamtalen om Malmö konst i förändring äger rum på stadsbiblioteket i Malmö.

Samtalsserien - Malmö konst i förändring

Under våren 2022 startade samtalsserien med namnet Malmö konst i förändring. Genom den bjuds Malmöborna in att vara delaktiga i processen. De publika samtalen kommer beröra ämnen som gestalningens makt, stadens identitet och monumentens rörelser.

En gröngrå fasad fylld med fönster och inglasade balkonger.

Bild: Ikram Abdulkadir

Tillfälliga verk - Hela staden är ett monument

Ett antal konstnärer har fått i uppdrag att skapa tillfälliga verk inom ramen för projektet Antirasistiskt monument. Verken kommer på olika sätt att förhålla sig projektets frågeställningar. De tillfälliga verken har resulterat i en utställning som har fått namnet Hela staden är ett monument. Den går att ta del av på olika platser runt om i Malmö under resten av 2022 samt våren 2023.

Ett permanent offentligt verk

Hur det permanenta verket kommer att se ut eller var det kommer att uppföras är inte bestämt, utan kulturnämnden ska behandla frågan inom kort. Därefter kommer ett gestaltningsuppdrag utlysas och sedan börjar det långa arbetet för den som får uppdraget. Förhoppningen är att en invigning av verket kan genomföras 2025.

Processen

Faktaruta

Forskaren Rebecka Katz Thor har ett pågående flerårigt forskningsprojekt som bland annat innefattar att följa projektet antirasistiskt monument. I sin forskning närmar hon sig detta projekt utifrån en förståelse av det som ett slags minnesarbete som syftar till att ställa frågor om hågkomst och sörjbarhet.