$left
$middle

Malmökommissionen

Malmöillustration

Alla Malmöbor ska ha förutsättningar för god hälsa på lika villkor. Det var utgångspunkten för Malmökommissionen som avslutade sitt arbete 2013.

Malmö stads arbete för en socialt hållbar utveckling bygger på Malmökommissionens förslag och rekommendationer Pdf, 5.1 MB. (Pdf, 5.1 MB). Syftet är att minska ojämlikheter i hälsa i Malmö.

Två övergripande rekommendationer har en särskild tyngd i Malmökommissionens rapport.

  1. Att etablera en social investeringspolitik som kan utjämna skillnaderna i levnadsvillkor och
  2. göra samhällssystemen mer jämlika samt Förändra processerna genom att skapa kunskapsallianser och demokratiserad styrning

Arbetet enligt malmökommissionens rekommendationer utvärderas under 2018. 

sv