$left
$middle

Minnesanteckningar för samråd

På denna sida publiceras minnesanteckningar för samråd som hållits med judiska Malmöbor.

2022-06-02
Samråd på temat kultur
Minnesanteckningar Pdf, 1.1 MB. (Pdf, 1.1 MB)

2022-03-09
Samråd på temat äldreomsorg
Minnesanteckningar Pdf, 143.2 kB. (Pdf, 143.2 kB)

2021-09-30
Samråd om judiska Malmöbors möjligheter till delaktighet och inflytande inom kulturområdet
Minnesanteckningar Pdf, 140.9 kB. (Pdf, 140.9 kB)

2021-04-20
Samråd om judiska Malmöbors möjligheter till delaktighet och inflytande inom kulturområdet
Minnesanteckningar Pdf, 188.3 kB. (Pdf, 188.3 kB)

2021-01-25
Samråd om judiska Malmöbors möjligheter till delaktighet och inflytande
Minnesanteckningar Pdf, 156.6 kB. (Pdf, 156.6 kB)

2020-11-23
Samråd om judiska Malmöbors möjligheter till delaktighet och inflytande
Minnesanteckningar Pdf, 254.2 kB. (Pdf, 254.2 kB)

2020-04-23
Samråd om samrådsstruktur och judiska Malmöbors möjligheter till delaktighet och inflytande
Minnesanteckningar Pdf, 277.8 kB. (Pdf, 277.8 kB)

2020-01-23
Samråd om revidering av policy avseende Malmö stads arbete med att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter och program för den nationella minoriteten judar
Minnesanteckningar Pdf, 160.5 kB. (Pdf, 160.5 kB)

2020-01-08
Samråd om revidering av policy avseende Malmö stads arbete med att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter och program för den nationella minoriteten judar
Minnesanteckningar Pdf, 160.3 kB. (Pdf, 160.3 kB)

2019-12-10
Samråd om revidering av policy avseende Malmö stads arbete med att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter och program för den nationella minoriteten judar
Minnesanteckningar Pdf, 154.4 kB. (Pdf, 154.4 kB)

sv