Minnesanteckningar för samråd

På denna sida publiceras minnesanteckningar för samråd som hållits med judiska Malmöbor.

2021-04-20
Samråd om judiska Malmöbors möjligheter till delaktighet och inflytande inom kulturområdet
Minnesanteckningar (pdf, 188.3 kB)

2021-01-25
Samråd om judiska Malmöbors möjligheter till delaktighet och inflytande
Minnesanteckningar (pdf, 156.6 kB)

2020-11-23
Samråd om judiska Malmöbors möjligheter till delaktighet och inflytande
Minnesanteckningar (pdf, 254.2 kB)

2020-04-23
Samråd om samrådsstruktur och judiska Malmöbors möjligheter till delaktighet och inflytande
Minnesanteckningar (pdf, 277.8 kB)

2020-01-23
Samråd om revidering av policy avseende Malmö stads arbete med att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter och program för den nationella minoriteten judar
Minnesanteckningar (pdf, 160.5 kB)

2020-01-08
Samråd om revidering av policy avseende Malmö stads arbete med att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter och program för den nationella minoriteten judar
Minnesanteckningar (pdf, 160.3 kB)

2019-12-10
Samråd om revidering av policy avseende Malmö stads arbete med att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter och program för den nationella minoriteten judar
Minnesanteckningar (pdf, 154.4 kB)