Uppdaterad 17 februari 2021

17 februari 2021

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Information för privata vårdgivare om hjälpmedel

Här finns stödmaterial för privata vårdgivare kring hjälpmedel-basutrustning samt hjälpmedel för individuell förskrivning.

Hjälpmedel-basutrustning

Det finns möjlighet för privata särskilda boendeformer, där verksamheten är belägen i Malmö, att beställa hjälpmedel-basutrustning av Hjälpmedelscentrum. Malmö stad ska ha avropat enskild plats i verksamheten. Basutrustningen som beställs är avsedd att användas för Malmöbon bosatt på boendet.

Hjälpmedel för individuell förskrivning

Förskrivare hos privat vårdgivare vänder sig till beställare i Malmö stad med rekommendation på beställning av hjälpmedel för individuell förskrivning. Beställare finns tillgängliga i respektive placerande förvaltning-avdelning.

Stöd för förskrivare

Stöd för förskrivare finns i Hjälpmedelsguiden-behovstrappan. Här beskrivs bland annat Malmö stads hjälpmedelsansvar och utgångspunkter vid förskrivning. Hjälpmedel som finns i sortimentet visas tillsammans med kriterier för förskrivning.

I WebSesam finns artikelnummer för alla hjälpmedel i det förskrivningsbara sortimentet.

Reparation och återlämning av hjälpmedel för privata vårdgivare

Blanketterna till privata vårdgivare för

  • felanmälan/reparation
  • återlämning

gäller både individuellt förskrivna hjälpmedel och basutrustning som beställts från Hjälpmedelscentrum.

Verksamheten betalar för reparationen om hjälpmedlet är trasigt på grund av handhavandefel eller oaktsamhet, åverkan eller misskött underhåll.

Hur du som privat vårdgivare ska skicka in ifylld blankett till Hjälpmedelscentrum är beskrivet i blanketten.