Uppdaterad 30 november 2020

30 november 2020

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Reparation av basutrustning

Hjälpmedel som finns specificerade i "Rutin för basutrustning" repareras ute i respektive verksamhet.

Felanmälan / beställning av reparation

Felanmälan/ beställning av reparation ska göras på avsedd blankett.

Vid felanmälan som visar sig vara handhavandefel debiteras kostnaden respektive kostnadsställe. Även reparation som föranletts på grund av oaktsamhet, åverkan eller misskött underhåll debiteras.