Formulär för fartyg

För att utfärda fartygscertifikat (Ship Sanitation Certificate B25155) behöver fartyget lämna uppgifter till miljöförvaltningen innan det kommer till Malmö hamn. Detta görs enklast via nedanstående frågeformulär som fartygets personal skickar in innan fartyget anländer till Malmö hamn.

Miljöförvaltningen behöver uppgifter för att kunna utfärda certifikat och förbereda fartygsinspektion.

I formuläret ska också anges vilken tidpunkt som miljöförvaltningen kan göra inspektion på fartyget. Detta måste meddelas senast tre dagar innan miljöförvaltningen ska komma (annars utgår dubbel avgift på taxan/avgiften Malmö stads taxa enligt lag om skydd mot internationella hot mot människors hälsa).

Miljönämnden ansvarar för behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2016/679). Läs mer om hur Malmö stad hanterar personuppgifter på malmo.se/personuppgifter.

Fråga 1

Fråga 2

Fråga 3

Fråga 4

Fråga 5
Finns det kännedom om sjukdom eller annan smitta ombord? (Vid behov kan miljöförvaltningen begära Maritime Declaration of Health). * (obligatorisk)
Fråga 5


Fråga 6

Fråga 7

Fråga 8

Fråga 9
Senast ändrad: 2019-11-15 10:51