Sockerbruksskolan  

Sockerbruksskolan är en grundsärskola för årskurs 1–9, med fritidshem i samma lokaler och med samma personal.

Skolan ligger i Oxie kyrkby, med närhet till grönområde, bad och Oxie centrum. Verksamheten är stadsområdesövergripande vilket innebär att elever från alla Malmös stadsområden kan få en plats hos oss.

Sockerbruksskolan har cirka 30 elever fördelade på åtta små klasser. Antal elever i klasserna kan variera efter elevernas behov och utvecklingsnivå.

Vi har fritidshem i skolans lokaler med samma personal och för elever över 13 år har vi korttidstillsyn enligt LSS § 9.7. Många av våra elever har svårt med ostrukturerade rast och fritid och får därför fortsätta med aktiviteter utifrån deras intressen och följa sitt individuella schema.

Exempel på hjälpmedel som kan underlätta fritidsaktiviteter kan vara timstock och olika typer av välja schema.

Utöver skolans undervisning arbetar vi mycket med att hitta livslånga strategier för att eleverna ska bli så självständiga som möjligt i ett längre perspektiv.

Senast ändrad: 2018-09-20 15:10