UngMalmö
– för dig som är 16-29 år

UngMalmö är arenan för samverkan mellan Malmö stad och Arbetsförmedlingen med målsättningen att minska ungdomsarbetslösheten i Malmö. UngMalmö riktar sig till unga Malmöbor 16–29 år som varken arbetar eller studerar, och är i behov av samverkande insatser som leder till studier eller arbete.

Samverkansorganisationen UngMalmö är:

  • Kommunala aktivitetsansvaret (KAA-enheten), gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
  • Arbetsförmedlingen Malmö
  • Enheten för arbete och studier unga, arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Information med anledning av coronaviruset och sjukdomen covid-19

 

Stängt för drop-in på Föreningsgatan 9


Vi uppdaterar så snart vi har ny och/eller annan information.


Din framtid är viktig och vi finns fortfarande till för dig via telefon/sms eller e-post. Vi vill att du hör av dig! (pdf, 319.1 kB)


För dig i ålder 16-19 år gällande studier och/eller praktik

tel/sms: 0708- 61 74 57

e-post: kaa.ungmalmo@malmo.se


För dig i åldern 18-29 år gällande arbetsmarknadsinsatser

e-post: ungmalmo@malmo.se

 

Läs mer om vårt arbete med coronaviruset och covid-19

Information regarding the corona virus and the covid-19 disease

 

The drop-in at Föreningsgatan 9 are for the time being closed due to the corona virus.


We still want you to get in touch!


If you are between 16-19 years old, regarding questions about secondary school and/or internship, please contact us via:

phone/sms: 0708-61 74 57

e-mail: kaa.ungmalmo@malmo.se


If you are between 18-29 years old, regarding labour market

e-mail us: ungmalmo@malmo.se

Är du utan utbildning, arbete eller annan sysselsättning?

UngMalmö är till för dig som:

  • saknar grundskole- eller gymnasieutbildning
  • behöver stöd med studie- och yrkesvägledning
  • osäker på vad du vill göra i framtiden
  • vill få stöd att skaffa praktikplats

För dig som är i åldern 16–19

KAA-UngMalmö, det kommunala aktivitetsansvaret. För dig som är 16-19 år som inte går i gymnasiet! Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA). KAA-UngMalmö finns för dig för att du ska få stöd att börja studera eller hitta en annan meningsfull aktivitet.

För dig som är i åldern 20–29, (18-29, arbetsmarknadsinsatser)

Vi har samlat en bred kompetens för att hjälpa Malmös unga vidare i livet. Här jobbar arbetsmarknadssekreterare från Malmö stad och arbetsförmedlare från Arbetsförmedlingen tillsammans. Vi samarbetar dessutom med flera föreningar och organisationer som arbetar med ungdomar och vi arbetar nära kommunens socialsekreterare.

Du kan också kontakta oss på e-post: ungmalmo@malmo.se

Välkommen till UngMalmö!

Informationsmaterial om UngMalmö

informationsfolder (pdf, 2.5 MB)

kontaktkort (pdf, 657 kB)

Senast ändrad: 2020-04-27 14:09