$left
$middle

Infrastruktur i Greater Copenhagen

Trafikchartern är en svenskdansk trafiköverenskommelse i Greater Copenhagen-samarbetet om hur vi tillsammans ska arbeta med framtidens infrastruktur i regionen.

Greater Copenhagen är ett samarbete mellan Region Själland, Region Hovedstaden, Region Skåne samt regionernas 79 kommuner, som under ett gemensamt varumärke arbetar för att öka tillväxt och sysselsättning i denna storstadsregion.

Trafikcharten fokuserar på hur framtidens infrastruktur ska utvecklas, utifrån följande fokusområden:

  • Köpenhamns flygplats som knutpunkt i regionen
  • Fehmarn Bält-förbindelsen som öppnar 2029
  • Nya förbindelser under Öresund; HH-förbindelsen och Öresundsmetro
    Järnvägar med hög hastighet
  • Ett sammanhängande kollektivtrafiksystem
  • Grön mobilitet och fossilfri transport

Ett sammanhängande transportsystem i Greater Copenhagen

Mellan 2018 och 2021 pågår projektet “Ett sammanhängande transportsystem i Greater Copenhagen” där Malmö stad sitter med i projektledningen. Projektet delfinansieras av Interreg Öresund-Skagerrak-Kattegatt. Projektets huvudsakliga mål är att främja tillgängligheten med hållbara transportformer inom Greater Copenhagen och stärka regionen som knutpunkt inom det transeuropeiska transportnätverket TEN-T.

Projektet delfinansieras av Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak.

sv