$left
$middle

Infrastruktur i Greater Copenhagen

Trafikchartern är en svenskdansk trafiköverenskommelse i Greater Copenhagen-samarbetet om hur vi tillsammans ska arbeta med framtidens infrastruktur i regionen.

Projektet fokuserar på trafikcharterns fokusområden för framtidens infrastruktur:

  • Köpenhamns flygplats som knutpunkt i regionen
  • Fehmarn Bält-förbindelsen som öppnar 2029
  • Nya förbindelser under Öresund; HH-förbindelsen och Öresundsmetro
    Järnvägar med hög hastighet
  • Ett sammanhängande kollektivtrafiksystem
  • Grön mobilitet och fossilfri transport
Karta över Greater Copenhagen

Greater Copenhagen är ett samarbete mellan Region Själland, Region Hovedstaden, Region Skåne samt regionernas 79 kommuner, som under ett gemensamt varumärke arbetar för att öka tillväxt och sysselsättning i denna storstadsregion.

Ett sammanhängande transportsystem i Greater Copenhagen

Mellan 2018 och 2021 pågår projektet “Ett sammanhängande transportsystem i Greater Copenhagen” där Malmö stad sitter med i projektledningen. Projektet delfinansieras av Interreg Öresund-Skagerrak-Kattegatt. Projektets huvudsakliga mål är att främja tillgängligheten med hållbara transportformer inom Greater Copenhagen och stärka regionen som knutpunkt inom det transeuropeiska transportnätverket TEN-T.

Slutkonferens sker den 21 april, läs mer om den här