$left
$middle

Räcken, staket och grindar

Räcken, staket och grindar i den offentliga miljön ska följa det som är angivet i stadsmiljöprogrammet.

Krav

För vägräcken i vägmiljön gäller generellt VGU.

Riktlinjer

  • Cykelfållor, pollare m.m ska användas restriktivt.
  • För utformning av räcken, staket etc. bör mått mellan 90 och 230 mm undvikas eftersom det kan innebära att barn kan fastna med huvudet.

Kontaktinformation

sv