Förebilders roll för att motverka könsstereotypa karriärs- och utbildningsval

Syftet med rapporten är att presentera en utredning som genomlyser tidigare forskning om betydelsen av förebilder för unga personer vid val av utbildning och framtida karriär.

Bakgrunden är att unga människor i viss grad verkar fatta beslut om sin framtid baserad på stereotypa missuppfattningar om utbildningar och karriärer. Detta kan till exempel observeras när det gäller skillnader i valet av att studera natur- och teknikområdet mellan pojkar och flickor.

Rapportförfattare är Thomas Åstebro, professor, HEC Paris

Till rapporten finns referensgrupp knuten, bestående av representanter från:

Tillväxtkommissionen:
Vlora Makolli
Yasemin Arhan Modéer

Region Skåne:
Tobias Hedkvist

Malmö stad:
Anna Mellgren, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
Filip Rehnström, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
Eva Ekmark, pedagogisk inspiration
Tiba Khozestani, arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Anna Myrius, arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Samiramis Waychester, stadskontoret
Zeynep Erdal, stadskontoret
Katarina Fehir, stadskontoret
Maria Chowdhury, stadskontoret

sv