Malmö/Köpenhamn: kluster, samverkan, investeringar

Kunskapsunderlagsrapporten "Malmö/Köpenhamn: kluster, samverkan och investeringar" analyserar dagens situation och utvecklingen sedan 2000-talet kring samverkan och investeringar mellan Malmö och Köpenhamnsregionen.

Några av slutsatserna i rapporten:

  • Använda den starka utvecklingen inom den kunskapsintensiva delen av livsmedelsindustrin för att utveckla ett gränsöverskridande kluster efter Life-Science modellen. Här kan framväxten av ankarföretag och lokaliseringen av regionkontor-huvudkontor inom Livsmedel i Malmö användas.
  • Det är viktigt att skapa förutsättningar för interaktion, samarbete, en icke-rutinmässig anpassning samt outsourcing inom den kunskapsintensiva sektorn där flexibilitet i stödsystemet är viktigt. Stöd i företagens senare faser för att skapa länkar inom (mellan) kluster.
  • Fokus på att använda och förbättra det befintliga stödsystemet på den svenska sidan samt påverka den danska institutionella nivån för att öppna upp för gränsöverskridande samarbeten.
  • Utvecklingen i Malmö är inte bara beroende av närliggande kommuner i region Skåne utan även gränsregionalt samarbete med Köpenhamnsregionen. Malmös geografiska läge gör att staden behöver hantera gränsregionalt samarbete med Danmark men på sikt även Hamburg, Tyskland då en fast förbindelse över Fehmarn Bält förväntas vara färdig 2029. Malmö definierar sin roll som regional tillväxtmotor för att leda samverkan med Köpenhamns regionen genom:

- stärka och gynna nuvarande agglomerationseffekter.

- använda Malmös existerande långsiktiga markanvändningsstrategi som gynnar agglomerationseffekter.

- samverkan med omliggande kommuner är viktigt för att kunna marknadsföra Malmöregionen gentemot danska företag som en kostnadseffektivt lokalisering med god tillgång till välutbildad arbetskraft samt en rad kluster med hög kompetens.

Författare: docent Magnus Andersson, Malmö universitet och Emma Lappi vid Copenhagen Business School

 

Till rapporten har en referensgrupp funnits knuten, bestående av representanter från:

Tillväxtkommissionen:
Tue David Bak
Rickard Mosell
Pontus Braunerhjem

Region Skåne:
Wilhelm Ast

Malmö stad:
Marcus Eriksson, arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Per-Arne Nilsson, miljöförvaltningen
Patrik Widerberg, fastighet- och gatukontoret
Kenneth Fryklander, stadsbyggnadskontoret
Sebastian Drott, stadskontoret


sv