Stöd för dig 16-19 år
som inte har gymnasieexamen

KAA-Ung Malmö finns för dig för att du ska få stöd att börja studera eller slutföra dina gymnasiestudier.

Drop-in för dig i åldern 16-19 år
Måndagar, onsdagar och fredagar klockan 13–15
Välkommen till oss på Föreningsgatan 9.

Kommunen har ett aktivitetsansvar som kallas KAA. Vi har ett ansvar att kontakta dig som är 16–19 år och som inte går på gymnasiet eller inte har en avslutad gymnasieexamen. Vi erbjuder dig vägledning eller lotsning till studier eller annan sysselsättning.

Hos oss kan du träffa studie- och yrkesvägledare, kuratorer och specialpedagog.

Vi erbjuder

Vi erbjuder stöd och insatser som hjälp på vägen till en framtida sysselsättning, en hållbar väg i livet bland annat genom:

  • Individuella samtal: Vi erbjuder bland annat individuella samtal för att du ska komma fram till vilka mål du har och vad du vill arbeta med i framtiden.
  • Studie- och yrkesvägledning: Vi ger studie- och yrkesvägledning mot studier på gymnasiet, folkhögskolor, vuxenutbildning eller andra alternativa skolformer.
  • Aktiviteter: Vi erbjuder olika aktiviteter som hjälper dig att hitta mål och motivation.
  • Inblick till arbetsmarknaden exempelvis via praktik.
  • Kontakt med myndigheter och organisationer.
Har du fått ett brev från oss?
Vi skickar brev till dig som är under 20 år om vi tror att du inte går i skolan eller att du inte har någon annan sysselsättning. (Är du under 18 år skickar vi brevet till din vårdnadshavare).

Vi vill gärna att du svarar på brevet. Inte minst för att vi kan stötta dig till att hitta vägen till studier eller något annat att göra om du inte har någon sysselsättning.

Det går också bra att svara på frågorna i vårt webbformulär.

När du fyller 20

Vi på KAA-Ung Malmö kommer inte längre att ta kontakt med dig när du fyllt 20. För dig över 20 år finns andra sätt att få stöd och vägledning till arbete eller studier.

KAA-Ung Malmö
Du når oss enkelt via mejl. Det går även bra att skicka ett sms eller ringa oss.

Drop-in
Måndag, onsdag och fredag klockan 13–15, Föreningsgatan 9.
Kontaktuppgifter
Föreningsgatan 9
Tel: 0708-61 74 57
E-post: kaa.ungmalmo@malmo.se
sv