$left
$middle

Under 2021-2022 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

Manufakturaktiebolaget (MAB)

Manufakturaktiebolaget var från början ett renodlat bomullsspinneri och ett av de första aktiebolagen i Malmö då det grundades 1855. År 1899 lämnade man sina gamla slitna fabrikslokaler på St. Nygatan i centrala Malmö och flyttade in i en helt ny fabriksanläggning vid Trelleborgsvägen (nuvarande Mobilia). Nu köpte man även ett annat gammalt Malmöföretag, nämligen Malmö Bomullsväveri AB och tillsammans bildade de en kraftfull enhet för tillverkning av bomullstyger.
 
År 1943 förvärvade Manufakturaktiebolaget aktiemajoriteten i Malmö Yllefabriksaktiebolag och koncernen MAB & MYA bildades.

2009-01-21 / Rikard Smitt, författare

Litteratur
 
Från Manufaktur aktie bolagets i Malmö 90-årsjubileumshögtidligheter 15 maj 1945.
Hundra år i textil tjänst, 1855-1955. 1955.
Lindeberg, Gösta och Bager, Einar, Kring en gammal malmöindustri. Manufakturaktiebolaget i Malmö. 1945.
MAB i Malmö. "Mab vinner på poäng". En annonsserie från Manufaktur aktie bolaget i Malmö. 1942.
MAB i Malmö. En rundvandring genom fabrikerna. 1941.
MAB i Malmö. Några ord om vårt arbete. 1942.
Manufakturaktiebolaget i Malmö 1855-1930. 1931.
Smitt, Rikard, Malmöföretagen — förr och nu. 2007.

.
sv