Biblioteken i coronatider

Just nu är biblioteken inte en mötesplats. Biblioteken är öppna men med flera begränsningar. Vi har inga studie- eller sittplatser, öppettiderna är minskade och du får vara på biblioteket i max 30 minuter. Varje bibliotek har även ett maxantal för hur många besökare som får vistas där samtidigt. Här hittar du all info om åtgärder och erbjudanden.

Läs mer

Tillgänglighetsredogörelse för bibliotekstjänsten Malin

Malin är den publika katalogen för Biblioteken i Malmö. Här kan du bland annat söka och reservera material som finns på alla folkbiblioteken i Malmö. Vi vill att alla ska kunna använda webbplatsen. På den här sidan beskriver vi hur Malin uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.