Bibliotekens policy för personuppgifter

Biblioteken har i och med den nya dataskyddsförordningen (GDPR) uppdaterat sin policy för behandling av personuppgifter. Du behöver dock inte göra något utan kan fortsätta att använda bibliotekens tjänster precis som vanligt.

Personuppgifter behandlas i enlighet med EU:s dataskyddsförordning 2016/679 (GDPR) om skydd för fysiska personer vid behandling av personuppgifter. Ändamålet med behandlingen är att du ska kunna utnyttja bibliotekets resurser.

Biblioteket använder inte dina uppgifter till mer än vad som krävs för att du ska kunna låna böcker, boka dator, ladda ner e-böcker eller använda bibliotekets digitala tjänster. Det du lånar eller reserverar registreras också men raderas när du lämnar tillbaka lånen.

För att kunna ta ut statistik lagras även ditt totala antal utlån, antal fjärrlån, kön, låntagarkategori, favoritbibliotek och antal programregistreringar. Har du skulder till biblioteket finns de i registret tills ärendet är avslutat.

Den rättsliga grunden för behandlingen är ett avtal. Ansvarig för behandlingen är kulturnämnden i Malmö och personuppgifterna kommer att behandlas av bibliotekspersonal på Biblioteken i Malmö. Personuppgifterna kan bli föremål för utlämnande i enlighet med offentlighetsprincipen.

Bibliotekskontot raderas efter inaktivitet i tre år. Den registrerade har rätt att begära tillgång till personuppgifterna och rättelse eller radering av desamma och har även rätt att begära begränsning av, och invända mot, behandlingen. Klagomål med anledning av personuppgiftsbehandlingen ska ställas till Integritetsskyddsmyndigheten.

Biblioteken i Malmö

Kung Oscars väg 11
205 81 Malmö
E-post: info.stadsbiblioteket@malmo.se
Telefon: 040–660 85 00

Malmö stads dataskyddsombud

Dataskyddsombud, Malmö stad, Stadskontoret, Förvaltningsavdelningen 20580 Malmö
E-post: dataskyddsombud@malmo.se
Telefon: 040–34 10 57

Kulturnämnden i Malmö

Baltzargatan 31
205 80 Malmö
E-post: kulturkansliet@malmo.se
Telefon: 040–34 48 60 

Senast ändrad: 2019-01-08 13:16