Bondgårdslekplatsen

Bondgårdslekplatsen

På bondgårdslekplatsen kan du leka bonde mitt i Malmö! Här finns bland annat en loge och bondgårdens djur.

Bondgårdslekplatsen hittar du i Videdalsparkens västra del. Lekplatsen är uppbyggd kring en "gårdsmiljö" med en stor lada och ett litet boningshus. Boningshuset har inga riktiga väggar för att vara anpassade till barnens lek och ge en överskådlig lekplats.

Klättring, balans och fart

I "ladan" finns det spännande klätterlek, balanslek och en rutschkana och en tillhörande gunga. Vid "boningshuset" har de lite mindre barnen en plats där det bland annat finns sandlåda och gungdjur. Huset kan stimulera till rollekar som affär och kök. Det finns också en liten klätterlek med tillhörande rutschkana.

På lekplatsen finns det också lekskulpturer i form av lantliga djur och en vattenpump som är öppen vår, sommar och höst. Här finns även en kompisgunga, med plats för flera barn.

Parken runtom lekplatsen har utformats med minigärden, fägata och fruktträd. För att inspirera till spontan lek och små upptäcktsfärder har tåliga buskar och träd planterats som en lekskog.

Videdalsparken ligger på den mark som tidigare tillhörde gården Videdal och temat anknyter på så vis till stadsdelens historia.

Lekplatsen invigdes 2006 och förnyades våren 2016.

Hitta till bondgårdslekplatsen

Närmsta busshållplats: Videdals torg

Senast ändrad: 2019-04-24 10:01