Hyllie Vattenpark

Intill Hyllie station, nedanför vattentornet, har en ny och annorlunda park vuxit fram.

Den erbjuder träd och grönska men också möjligheten att experimentera med och lära sig mer om vatten. Vattenparken är ett viktigt inslag i Hyllie centrum och fungera som dess  "gröna lunga" men parken kommer också bli en attraktion för hela Malmö. Vattenpedagogiska platser ska göra parken till ett spännande utflyktsmål för Malmös skolor. Besökarna ska känna lust att utforska vattnet och fundera över dess egenskaper.

Olika karaktärer

I väster gränsar parken till Malmö Arena och i hörnet där parken gränsar mot Hyllie stationstorg kommer huvudentrén vara.

Parken norr om järnvägsspåren blir stadsmässig med fontäner och hårdgjorda ytor, men också skogsdungar och gröna kullar. Söder om spårområdet planeras parken bli mer naturlik och ska dessutom fungera för dagvatten hantering.

När mörkret faller byter Vattenparken skepnad. En oväntad ljussättning gör att platsen förvandlas till en sagoskog. Vacker ljus på olika objekt i parken kommer att skapa en trygg plats, även under dygnets mörka timmar.

Donerade körsbärsträd

Bland de gröna kullarna och körsbärsträden i parkens norra del finns plats att slå sig ner för picknick eller en stunds vila. Det är cirka 130 körsbärsträd av många olika sorter som på våren blommar i flera rosa nyanser. Körsbärsträden har Malmöbor kunnat donera till något de tycker om . På skyltar på muren bredvid finns alla de personliga hälsningarna som trädgivarna har skrivit.

Delaktiga Malmöbarn

Flera av betongmurarna har dekorerats med mosaik. Det är skolelever, från de närliggande skolorna Kroksbäcksskolan, Holmaskolan och Kulladalsskolan som tillsammans med konstnärerna Anna Viklund och Anna-Klara Åhrén gjort mosaiken.

Hyllie Vattenpark ett samarbetsprojekt

VA SYD och Malmö stads gatukontor har gemensamt utvecklat konceptet för vattenparken i samarbete med C Wingren Landskap som extern konsult och utredare.

Senast ändrad: 2019-04-24 10:29