Sagolekplatsen

Sagolekplatsen

Här är sagolikt att vara! Genom ett enda litet kliv kan man färdas från en värld till en annan.

Sagolekplatsen bygger på föreställningen om det ljusa och det mörka i sagans värld. Den ljusa, öppna sagovärlden är inspirerad av körsbärsdalen i Bröderna Lejonhjärta och Barbapappas värld. Den består av en dalgång. Genom dalen rinner en "flod" av blå gummibeläggning. Över "floden" finns en kombinerad bro och rutschkana i form av en regnbåge. I floden finns bubblor som man kan hoppa på och gömma sig bland.

Uppe på kullen finns ett sagotorn varifrån man har en fin utsikt över lekplatsen. Det finns också en sandvärld för de mindre barnen med bakbord och parasoller i form av blommor. På andra sidan floden finns kullar av konstgräs. Bänkarna är, förutom bra att sitta på, sagolika att titta på.

Det mörka

I den mörka världen finns en trollskog med klätterträd i glasfiber. I träden finns fåglar, fågelbon och fjärilar som bildar ett vackert bladverk. Barnen kan klättra upp i fågelbona och ligga och titta upp på himlen.

I trollskogen finns granar och mjuk bark att gå på, barken fungerar också som fallskydd. Det finns en stor flugsvamp i skogen. Prickarna är utformade som små hyddor som man kan gömma sig i. Prickarna är tillverkade av glasfiber och svampen är av röd gummibeläggning.

Belysning och platser för sagor

Effektbelysning av flugsvampen, regnbågen och entréporten samt fluorescerande färg ger ytterligare en dimension åt lekplatsen kvällstid.

Utanför det befintliga huset som finns i lekplatsens västra del, finns en berättarplats under en stor hästkastanj.

Det lilla huset (från 1880-talet) har tidigare varit portvaktsstuga i Kungsparken, men flyttades till Slottsparken 1925. Huset har restaurerats i samråd med Malmö kulturmiljö.

Lekplatsen ramas in av en vintergrön häck som skyddar lekplatsen från trafiken på Regementsgatan.

Sagolekplatsen invigdes den 17 augusti 2007. Lekplatsen är gestaltad av arkitekt/konstnär Karin Andersson och landskapsarkitekt Karin Sjölin.

Hitta till Sagolekplatsen

Närmsta busshållplats: Stadsbiblioteket

Senast ändrad: 2018-09-03 13:30